Jaarbericht 2019

Dienst Uitvoering Onderwijs

VOORWOORD

Een terugblik op 2019 door Hans Schutte, directeur-generaal van DUO.

DUO, DE ORGANISATIE

Een korte beschrijving van de structuur, taken en doelen van DUO.

DIENSTVERLENING AAN BURGERS

Over DUO’s service aan studenten, leerlingen, terugbetalers en inburgeraars.

DIENSTVERLENING AAN INSTELLINGEN

Wat DUO deed om werken voor én werken met scholen te vereenvoudigen.

DUO IN 2019

Een aantal gebeurtenissen die belangrijk waren voor de organisatie.

BLIK NAAR BUITEN

Over DUO’s samenwerking met onderwijsinstellingen en andere organisaties.

DE MENSEN VAN DUO

Over de medewerkers die de dienstverlening van DUO mogelijk maken.

DE CIJFERS VAN DUO

Een inkijkje in de aantallen en bedragen achter de activiteiten van DUO.

Colofon

Publicatiedatum

20 mei 2020

Redactie

Daniël Blok

Productie

Ruud van Oeveren

Vormgeving

Celesta Jorna

E-mail

persvoorlichting@duo.nl